За инвеститора

За дружеството

„Хидроизомат“ АД е строително-инвестиционна компания, основана 1962 г. Дружеството е собственост на една от най-големите холдингови структури в България – „Доверие – обединен холдинг“ АД.

Нашата визия за сградите, които строим, е те да бъдат съобразени със всички съвременни норми на строителство и енергийна ефективност, а също така да бъдат модерни и функционални. В работата си не пестим средства и усилия и не правим компромиси с качеството.

За проекта

Сграда „Нова Надежда“ e планирана така, че да зададе нови стандарти в жилищното строителство в кв. “Надежда”. Разположението, удобствата, които предлага, материалите и качеството на изработка са без конкуренция в района. За нашите клиенти и бъдещи обитатели на сградата това означава удобство, безпроблемно ползване и ниски разходи за експлоатация.

За решилите да инвестират в жилище, проектът „Нова Надежда“ притежава следните предимства:

  • Хидроизомат е финансово стабилно дружество с история, което стои с името си зад гаранциите, които носи към своите клиенти;
  • Проектът е финансово обезпечен от голяма холдингова структура. Това ви предпазва от риска „фалирал инвеститор“, чиито последствия изпитаха и продължават да изпитват много хора, решили да закупят имот „на зелено“. В същото време ние ще ви предложим добри условия, ако искате да закупите имота си на фаза строеж.
  • Дружеството е с традиции в строителния бранш. Ние не работим с недоказани специалисти. Ние поддържаме добри инженерен, финансов, юридически и управленски екипи, а партньорите ни са хора с потвърдени от опита качества и доказани във времето.

 

Виж разпределението и свободните апартаменти

Напред